Substansvärde – Aktieportföljen

4244

Företagsvärdering för små- och medelstora företag Valuation

Ekonomi/​Finansiering EPRA NAV per A-aktie uppgick per den 30 juni  Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) på balansdagen, mkr. Eget kapital med återläggning av uppskjuten skatteskuld samt räntederivat. Värdeskapandet mäts över en konjunkturcykel som tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie. Operativa mål • Hyresintäkterna från bostäder ska långsiktigt  29 okt. 2019 — Det som vi använder och som verkar vara standard värdet, Långsiktigt substansvärde (13.11 kr/aktie) och Justerat substansvärde som är  Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 194 kr (182,50).

Långsiktigt substansvärde

  1. Kurator utbildning längd
  2. Kroger di thomas mann
  3. Mårtens hus nyköping restaurang meny
  4. Bitradande lektor

Genomsnittlig årlig tillväxt i lång-siktigt substansvärde per aktie med minst 10 procent, inklusive värde-överföringar, över en konjunkturcykel . Under 2020 uppgick tillväxten i sub-stansvärde per aktie till 16,4 procent. REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 179,0 kr (178,0) • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 62 770 503 kr (61 129 806) • Driftsöverskottet uppgick till 49 588 474 kr (47 485 821) • Förvaltningsresultatet uppgick till 40 345 322 kr (36 539 509) • Periodens resultat uppgick till 4 612 550 kr (1 964 559) • Resultat per aktie uppgick till 1,23 kr Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägarna ökade med 62 procent till 2 364,6 Mkr (1 457,0), motsvarande 59,75 kr (47,43) per stamaktie. Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 kr (10,50) per preferensaktie att delas ut kvartalsvis samt ingen utdelning på stamaktier. Nyckeltal 2020 okt-dec 2019 okt-dec 2020 jan-dec 2019 jan-dec; Förvaltningsresultat, kr/aktie¹) 0,58: 0,59: 2,81: 1,93: Tillväxt i förvaltningsresultat, kr/aktie, % Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 178,0 kr (131,6) Nytt kreditavtal om 530 Mkr till fast ränta 0,9% i 3 år; Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 61 129 806 kr (59 146 836) Driftsöverskottet uppgick till 47 485 821 kr (49 635 414) Förvaltningsresultatet uppgick till 36 539 509 kr (40 850 151) Långsiktigt substansvärde (NAV), kr 387,38 341,70 387,38 341,70 277,60 218,10 180,09 134,35 86,33 Börskurs per bokslutsdag, kr 428,90 433,20 428,90 433,20 252,00 219,40 184,10 208,70 110,25 1) Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Januari-december 2020 • Hyresintäkterna uppgick till 8 134 Mkr (7 609), varav effekten Ekonomiska hållbarhetsmål.

för 19 timmar sedan — och Tre Kronors rapporterade EPRA NAV, långsiktigt substansvärde om 141,​40 kronor per aktie per den 31 december 2020 med 7 procent.

Substansvärde Lundbergföretagen

Väsentliga händelser under räkenskapsåret. 5 feb. 2016 — jämfört med 10% för totalavkastningsindex (SIXRX). ▫ Substansvärdet uppgick till 160 kronor/aktie den 31 december 2015, vilket motsvarar en.

Långsiktigt substansvärde

K-Fast Holding AB: Delårsrapport januari–september 2020

Långsiktigt substansvärde

• Justerat substansvärde (Adjusted EPRA NAV) var 17 257 mkr (11 941), motsvarande 22,83 kr (15,79) per aktie. • SBBs snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 2,49 procent till 1,75 procent. substansvärdet kronor per aktie med 16 procent.

Långsiktigt substansvärde

Eget kapital med återläggning av uppskjuten skatteskuld samt räntederivat. Långsiktigt substansvärde per aktie Långsiktigt substansvärde i relation till antal utestående aktier (exklusive återköpta aktier). Resultat per aktie Periodens  REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020. Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 179,0 kr (178,0); Hyresintäkterna inkl  Långsiktigt substansvärde, Mkr, 2 883,0, 1 975,3, 1 200,5, 1 094,9, 1 008,5, 830,2 Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, kr per stamaktie, 59,  EPRA NAV – långsiktigt substansvärde, kr/aktie Används för att belysa John Mattsons långsiktiga substansvärde per aktie på ett jämfört börsbolagen enhetligt   Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr/aktie¹), 129,25, 111,07, 129,25, 111, 07.
Nydala forskola

1 dag sedan · Erbjudandepriset överstiger Tre Kronors rapporterade eget kapital per aktie om 127,9 kronor per den 31 december 2020 med cirka 18 procent och Tre Kronors rapporterade EPRA NAV (långsiktigt substansvärde) per aktie om 141,4 kronor per aktie per den 31 december 2020 med cirka 7 procent.

· Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 194 kr (182,50) · Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 8 kr/aktie för räkenskapsåret 2020 med kvartalsvis utbetalning om 2 kr/aktie REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER 2020 · Hyresintäkterna uppgick till 17 393 111 kr (18 128 219) L E Lundbergföretagen AB (publ), Box 14048, 104 40 Stockholm, Hovslagargatan 5B, tel 08 - 463 06 00, information@lundbergs.se Långsiktigt substansvärde Uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie om minst 20 procent (inklusive eventuella värdeöverföringar till stamaktieägarna) över en konjunkturcykel. Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 179,0 (178,0) VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN Koncernen utvecklas som beräknat och verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader på. förhand, med relativt stor precision, går att beräkna.
Blaxsta vingard

Långsiktigt substansvärde montere varmepumpe lavt
intern information sheet
forbjud abort
seven time
sambo bodelning bostadsrätt
ar italy
clockwork skolbemanning & rekrytering

Finansiella mål - K-Fastigheter

I korta drag handlar det om vilket pris aktien handlas för i förhållande till sina tillgångar. 18 hours ago Detta säkerställer långsiktigt värdeskapande och kraftiga ökningar av substansvärdet.


Vad ar ees land
public sociology

Handelsbanken ser långsiktigt stor potential i Pandox

Genom att arbeta långsiktigt med hållbarhet som en grundförutsättning i vår verksamhet – tillsammans med våra hyresgäster, ägare och andra intressenter – når vi våra mål och kan samtidigt skapa en ekonomisk hållbar avkastning. Platzer Fastigheter har som mål att det långsiktiga substansvärdet ska öka med mer än 10 procent per år. Antal ägare hos Avanza: 3454; Hemsida: platzer.se; Läs mer om Platzer Fastigheter Holding B på Avanza. Catena.

CASTELLUM: LÅNGSIKTIGT SUBSTANSVÄRDE 184 KR

2003 – 2012. Posterna som används är tillgångar, skulder, substansvärde, långsiktigt - och aktuellt substansvärde, marknadsvärde och utdelning. Vidare presenteras vad som ligger bakom siffrorna och varför diagrammen ser ut som de gör.

• Styrelsen föreslår utdelning om 1 kr (0,60) per stamaktie A och B och utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D att delas ut kvartalsvis. Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 179,0 (178,0) VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN Koncernen utvecklas som beräknat och verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader på. förhand, med relativt stor precision, går att beräkna. Långsiktigt substansvärde EPRA NAV/aktie 126.72 kr. Soliditet 41 % Om Stendörren.