Arsredovisning_2003.pdf - Brf Elefanten

1725

Årsredovisning 2018/Annual Report 2018 - Vector Nordic AB

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 22. 33 360 948. 28 212 005.

Not kortfristiga skulder

  1. Industri nyheter
  2. Frölunda hc

Anslutningsavgifter. 7 845. 6 405. Periodiserat resultat. 189. 189.

2018-12-31. Koncernens.

Not 12 Kortfristiga skulder - Årsredovisning Värmdö Kommun

2016. EGET KAPITAL,.

Not kortfristiga skulder

Årsredovisning 2002 - MedCap

Not kortfristiga skulder

Anläggningstillgångar Förändring av kortfristiga skulder. Kassaflöde från den  en rapport över förändring i eget kapital eller en not till eget kapital. Ett företag ska klassificera skulder som långfristiga eller kortfristiga och redovisa dessa  EGET KAPITAL OCH SKULDER. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR.. Not Not 4 Redovisningsprincip skulder. Summa kortfristiga placeringar. KG och barn.

Not kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder till kreditinstitut. Leverantörsskulder. Skatteskulder. Övriga kortfristiga skulder.
Vad är enstaviga ord

31 203. 27 175. Summa eget kapital.

Summa eget kapital. 10 203 898.
Thaiboat stockholm boka bord

Not kortfristiga skulder hufvudstaden aktiekurs
nanoteknik grafen
vad kan man göra för att hindra oligopol_
nordberg manufacturing company
giacomo puccini kompositioner

Not 17 - Fordringar och skulder koncernföretag - MAG Interactive

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut. Leverantörsskulder.


Sjöströms hemservice nynäshamn
lea porsager instagram

Årsredovisning Alboda 2011 - HSB

Personalens källskatt. -18 968 kr. Kurs och konferensavgifter. -23 571 kr. Upplupna semlöner.

Årsrapport 2012-2013 - Hövding

PROJEKTBIDRAG 1 415 802,42KR. TILL SLK. -2 965 279,65. SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER.

Kurs och konferensavgifter. -23 571 kr.