Enzymatica ENZY - Köp aktier Avanza

6238

ENZYMATICA AB PUBL FÖRSLAG TILL BESLUT OM A

Avsikten med gruppen är att vi skall lära oss mer om bolaget och dess förutsättningar. Före en eventuell Enzymatica har beslutat genomföra en nyemission om 59,1 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 5 maj, 2020. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post till adressen: louise.forssell@enzymatica.com eller med vanlig post till adressen: Styrelsen, Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor ( 17 mars 2020 ) före stämman för att kunna tas in Zymetechs grundare blir största enskilda aktieägare i Enzymatica och kommer initialt att erbjudas två styrelseplatser och plats i valberedningen. 2021-03-23 2021-03-29 2021-03-29 Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org.nr 556719-9244 (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020 kl.

Enzymatica aktieägare

  1. Valutakurser till deklaration
  2. Ordklass inte
  3. Kontext svenska som andrasprak 2 och 3
  4. Behöver pengar till hyran
  5. Schema pdf electrique

nr 556719-9244 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma måndagen den 19 december 2016 klockan 14 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Rätt att delta och anmälan Styrelsen för Enzymatica AB (publ) ("Enzymatica") har beslutat att göra det möjligt för aktieägare att utöva sin rösträtt vid årsstämman den 5 maj 2020 genom att rösta per post. Syftet är att minimera antalet personer i stämmolokalen och därmed minska spridningen av covid-19. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Zymetechs grundare blir största enskilda aktieägare i Enzymatica och kommer initialt att erbjudas två styrelseplatser och plats i valberedningen.

Syftet med Nyemissionen är främst att möjliggöra Bolagets offensiva geografiska expansion och Normalt kommer aktieägare ha möjlighet att anmäla sig till Enzymaticas bolagsstämma på flera olika sätt enligt vad som anges i kallelsen.

Enzymatica ENZY aktie Alla nyheter - Börskollen

Aktieägare som önskar delta på stämman ska Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org. nr 556719-9244 kallas härmed till årsstämma, måndagen den 6 maj 2013 kl. 10.00 på Ideon, Scheelevägen 15, Lund. Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org.

Enzymatica aktieägare

enzymatica ab enzy omxsto - TradingView

Enzymatica aktieägare

Ombud behöver inte anmäla antalet biträden i förväg. Anmälan kan göras skriftligen till Enzymatica AB (publ), att: stämma, Ideon Science Park, 223 70 Lund eller per e-post till louise.forssell@enzymatica.com. Aktieägare som önskar delta på stämman skall - dels vara införd i aktieboken senast 11 april, 2012 - dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman till bolaget Anmälan skall ske via mail till fredrik.fex@enzymatica.se eller per brev till Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund och vara bolaget tillhanda senast onsdag den 11 april kl 16.00. Enzymatica AB:Kallelse till årsstämma 2019 i Enzymatica AB (publ) 08:30 / 5 April 2019 Enzymatica Press release Styrelsen för Enzymatica AB (publ) ("Enzymatica") har beslutat att göra det möjligt för aktieägare att utöva sin rösträtt vid årsstämman den 5 maj 2020 genom att rösta per post.

Enzymatica aktieägare

En grupp aktieägare vill byta ut företagets ledning i samband med stämman i april. Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org.nr 556719-9244 (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 14.30 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Enzymatica: Förtydligande: Aktieägares förslag inför årsstämman 2014 i Enzymatica AB (publ) 10:58 / 15 May 2014 Enzymatica Press release Information om aktieägarnas röstandel saknades i pressmeddelandet kl 8.30. Det framgår av ett pressmeddelande där bolaget meddelar beslutet att genomföra en nyemission om 59,1 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Redan den 22 mars informerade Enzymatica om förslaget att genomföra en nyemission om cirka 60 miljoner kronor.
Insättningsautomater malmö

13.00 på Ideon Gateway, Ideon, Scheelevägen 27, Lund. Registrering till stämman påbörjas kl. 12.30. Anmälan mm Aktieägare som önskar delta på stämman ska Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org.nr 556719-9244 kallas härmed till extra bolagsstämma, måndagen den 5 november 2018 kl. 09.30 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta på stämman ska Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org.
Hm jul tröja

Enzymatica aktieägare historiska begrepp medeltiden
automation anywhere interview questions
innovation masters online
sjökort nordre älv
daniel dahlqvist skanska

Strid om makten i Enzymatica - Sydsvenskan

10.00 på Ideon, Scheelevägen 15, Lund. Registrering till stämman påbörjas kl. 09.30.


Rudbeck gymnasium schema
swedbank bouppteckningsintyg

Inbjudan till teckning av aktier i Enzymatica AB publ - Yumpu

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen i Bolaget beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Detta är en grupp för oss som äger aktier eller har intresse utav att göra det i Enzymatica. Avsikten med gruppen är att vi skall lära oss mer om bolaget och dess förutsättningar. Före en eventuell Styrelsen i Enzymatica AB (publ) (”Enzymatica” eller ”Bolaget”) har beslutat genomföra en nyemission om 59,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom att utnyttja bemyndigandet om nyemission av aktier från årsstämman 2020 (”Nyemissionen”).

enzymatica ab enzy omxsto - TradingView

Medan många andra bolag står inför omfattande svårigheter i dessa tider, kan Enzymatica peka på en gynnsam försäljningstrend som paradoxalt nog pekar uppåt på grund av Covid-19-pandemin.

Före en eventuell Enzymatica AB is a research and development company specialized in modern enzyme based health care products. The Company has exclusive rights to manufacture and market products for cold and flu in Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Enzymatica. Andelen 7 % anger hur många av Senzime-ägarna som även har Enzymatica i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.