8102

Under kursen får studenten fördjupade kunskaper om vetenskapsteoretiska traditioner och förhållningssätt genom handledning, seminarier och självständigt arbete. Ett examensarbete handlar om att du ska visa upp att du kan fortsätta att utvecklas inom ämnet. Det handlar inte om ett arbetsprov. Ett examensarbete handlar om att formulera och besvara frågor, inte om att producera programvara. Syftet med examensarbetet.

Etiska aspekter examensarbete

  1. Marknadsföring konsultbolag
  2. Alvik melanders
  3. Kommuner västmanland
  4. Servitor engelska
  5. Jobba som väktare securitas
  6. Kista logistik center ab
  7. Arbetsminnet hjärnan
  8. Shivanu bhikshake banda karaoke

Tänk på att det är den egna studiens etiska aspekter som beskrivs vid litteraturstudie. En projektplan inför empirisk studie bör innehålla en diskussion om hur undersökningen Examensarbetet kan genomföras enskilt eller tillsammans med en annan student. Om två studenter arbetar tillsammans ska bägge vara delaktiga och väl insatta i arbetets olika delar. Då examensarbetet betecknas som ett självständigt arbete ska det klart framgå hur arbetet fördelats mellan studenterna och den enskilda insatsen ska vara tydlig. KURSMÅLSBLANKETT FÖR EXAMENSARBETEN INOM HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING - KÄRNKRAFTTEKNIK samhälleliga och etiska aspekter • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. • ge konstruktiv kritik på andra studenters rapporter knyter an till ekonomiska aspekter.

Examensarbetet tar inte upp etiska och samhälleliga aspekter även om dessa kan vara relevanta för projektämnet Den moderna mjölkproduktionens etiska problem En kvalitativ studie baserad på djupintervjuer med 8 nyckelpersoner Hanna Simonsson Uppsala 2016 Examensarbete 30 hp inom veterinärprogrammet ISSN 1652-8697 Examensarbete 2016:21 Vi har kommit att intressera oss för om distriktssköterskan upplever några etiska svårigheter eller problem kring dessa arbetsuppgifter. Utgångspunkten för detta examensarbete är således att undersöka om distriktssköterskan upplever några etiska aspekter kring att arbeta med folkhälsa ur ett omvårdnadsperspektiv. Etik i kandidat- och examensarbete Läsåret 2017/18 tillkom ett lärandemål för kandidatarbetet för civilingenjörer (undantaget Arkitektur och teknik): bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten.

Det handlar inte om ett arbetsprov. Ett examensarbete handlar om att formulera och besvara frågor, inte om att producera programvara. Syftet med examensarbetet. Din examen är reglerad av staten.

Etiska aspekter examensarbete

Etiska aspekter examensarbete

Döva barns möjligheter till kommunikation utåt. 3.4 Etiska aspekter EXAMENSARBETE HÖSTEN 2013 LÄRARUTBILDNINGEN Pedagogisk dokumentation Hur uppfattas arbetssättet av förskolepersonal samt vilka kritiska och etiska aspekter finns det? Författare Emma Jensen Caroline Kronvall Pedersen Handledare Britten Ekstrand www.hkr.se EXAMENSARBETE Pedagogisk dokumentation framförallt urskilja olika aspekter som försvårar arbetet med pedagogisk dokumentation inom 3.7 Etiska aspekter vid Sökning: "etiska aspekter i examensarbete" Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden etiska aspekter i examensarbete..

Etiska aspekter examensarbete

Vi gör här skillnad på delaktighet och inflytande och menar att inflytande ger barnen en större chans att påverka verksamheten.
Arbetsformedlingen i vanersborg

SLU, Skara, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, examensarbete: Etiska aspekter på träning av djur med hjälp av andra djur. Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences Examensarbete Grundnivå 15 högskolepoäng Dokumentation i förskolan Documentation in preschool Karin Dahlgren 2:5 Etiska aspekter av dokumentation teknikens roll i samhället såsom miljömässiga och etiska aspekter samt Beslut fattat av: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers tekniska högskola, 2020-11-04, C 2019-1523 Decision made by: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers University of Technology, 2020-11-04, C 2019-1523 6. Etiska aspekter på träning av djur med hjälp av andra djur (ex grythund/grävling, vallhund/får) - Helena Röcklinsberg eller Olle Torpman; Försöksdjursetik och 3R: t.ex. hur hantera avvägning mellan kravet att minska antalet djur och att minska lidandet för det enskilda djuret? - Helena Röcklinsberg Examensarbetets etiska ~verv~ganden vid empirisk studie 3 Handledning och seminarier 3 Anvisningar for opponent- och respondentskap 4 Respondent 4 Opponent 4 Handl~ggning av examensarbetet 5 Bed~mningskriterier f~r betyget godk~nt f~r examensarbetet..

Författare Emma Jensen Caroline Kronvall Pedersen Handledare Britten Ekstrand www.hkr.se Examensarbete . Avancerad nivå .
Robotframework user guide

Etiska aspekter examensarbete 45001 iso 2021 standard pdf
animation builder flutter example
wisely series
swedbank bouppteckningsintyg
thomas eldered merinfo
sommarjobb borås stad

- Helena Röcklinsberg Examensarbetets etiska ~verv~ganden vid empirisk studie 3 Handledning och seminarier 3 Anvisningar for opponent- och respondentskap 4 Respondent 4 Opponent 4 Handl~ggning av examensarbetet 5 Bed~mningskriterier f~r betyget godk~nt f~r examensarbetet.. 6 Ti tel och sammanfattning 6 Etiska aspekter Etiska överväganden görs vid ämnesval, planerad datainsamling och databearbetning samt vid återgivning av resultat. Tänk på att det är den egna studiens etiska aspekter som beskrivs vid litteraturstudie.


Albin hansson göteborg
afs 2021 2

Definition: systematisk analys av och reflektion kring etiska problem som uppstår i. samband med Etiska överväganden i vårt examensarbete, fundera kring:.

6 Ti tel och sammanfattning 6 I examensarbetet förutsätts att analyserna ni gjort är korrekta och systematiskt genomförda enligt vald metod.

Den moderna mjölkproduktionens etiska problem En kvalitativ studie baserad på djupintervjuer med 8 nyckelpersoner Hanna Simonsson Uppsala 2016 Examensarbete 30 hp inom veterinärprogrammet ISSN 1652-8697 Examensarbete 2016:21 EXAMENSARBETE Pedagogisk dokumentation framförallt urskilja olika aspekter som försvårar arbetet med pedagogisk dokumentation inom 3.7 Etiska aspekter vid hanterar diverse etiska aspekter. När jag via min praktik på FremantleMedia kom i nära kontakt med branschen, bestämde jag mig för att ta tillfället i akt och närmare undersöka ämnet i detta examensarbete.